Afholdte arrangementer

 
Sommerfest - 8. juni 2013

Det er nogle gange godt med nyt blod i familien. Tove og Erik er det nye blod. Selv om de kun har været med en sæson, føles det, som de altid har været der. Og de kastede sig endnu en gang ud i at være arrangører. Denne gang holdt de sommerfest i deres dejlige have. De havde sørget for alt. Godt vejr, god mad og god underholdning. Så kan man vel ikke forlange ret meget mere.
                                            

                         Det var en rigtig hyggelig dag og aften.

                                                                             TAK TIL TOVE OG ERIK

Skovtur - 18. maj 2013

Pinselørdag havde Tove, Erik, Inge og Esben arrangeret skovtur.
Desværre måtte Inge og Esben melde fra i sidste øjeblik, men Tove og Erik stillede velvillige op som guider på turen.

Hele flokken klar til skovtur.

Det var kanon godt sommervejr, og første mål var at finde "Borgen". Der havde Esben gemt drikkevarer i en sort skraldesæk.
      

De higer og søger blandt blade og grene.

Efter ihærdig søgen opgav vi dog at finde den meget omtalte sorte sæk. Det var måske ikke "Borgen" vi havde fundet. Så af sted igen. Som Tove sagde: "Der var sne over det hele, da vi var på "for-skovtur", så alt ser anderledes ud".
Tværs gennem skoven, men stadig uden resultat. Nu var vi efterhånden tørstige, og begyndte at deles om det, vi havde i taskerne. Der uddrog en mindre delegation, som heller ikke fandt noget. Men de fik jaget en stor flok dyr op, som alle krydsede vejen lige for næsen af os.

                  
  Hvor mon vi er?                      Den forkerte sorte sæk.

Vi opgav! I stedet gik vi til shelterpladsen, hvor vi drak kaffe. Der gik en dame med en sort sæk, men den indeholdt kun en plante, og ikke øl og vand.


  Kaffepause.
Derefter forløb resten af turen godt. Vi hørte om mærkning af træer, og hvordan man handler træ med håndslag. Kom forbi bredryggede agre og skov, der får lov at passe sig selv af hensyn til fugle og insekter. Da vi passerede jernbanen gav Leif et foredrag om jernbanedrift og "svingteknik".
                                          


Da vi kom tilbage til parkeringspladsen blev der tændt op i grillen og vi hyggede os med at spise pølser, inden vi alle igen drog hver til sit. Lige bort set fra vi aldrig fandt drikkevarerne var det en rigtig god skovtur.
                                                     

Der grilles og snakkes                                                                    Tak til arrangørerne.

Vandretur/Høstfest - Lørdag den 8. september 2012

Som Peter har skrevet i sit indlæg blev der afholdt vandretur/høstfest lørdag den 8. september. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag og aften, og det skyldes ikke mindst, at der var nogen som ydede en stor indsats for at,
ikke mindst forplejningen, var helt i top.
Indledningsvis sørgede Inge og Esben for, at vi kunne få depoterne fyldt op inden vandreturen startede. Så var vi vel forberedt til en vandretur på ca. tre kvarter, hvor vi nåede frem til Kilde-ager, hvor Esther og Peter bød på kaffe, kage, øl og vand, og det var lige hvad vi trængte til. Efter en vandretur på ca. tre kvarter nåede vi frem til By-lyngen i Blistrup. Her blev vi modtaget af vor fantastiske værtspar Annelise og Vagn Åge.          Annelise og Vagn Åge havde gjort et kæmpe arbejde, der blev serveret en lækker middag, kaffe og æblekage. Ligeledes var der sørget for underholdning. Det var rigtig hyggeligt, snakken gik, stemningen var fin, og det blev tæt på midnat før vi drog hjemad.
En stor tak til Annelise og Vagn Åge for det fine arrangement, og tak tik Inge og Esben, Esther og Peter for en fin forplejning under turen.