Sæsonprogram 2022

Læs mere om kommende arrangementer i Medlemsbladet
"Sving egen"

2022

 

Tirsdag d. 29.03. Sæsonafslutning
Søndag d. 26.06. Udflugt  - der udsendes nærmere  information
Lørdag d. 17.09. Høstfest hos Dorte
Tirsdag d. 20.09. Ny sæson starter. Gratis dans i September
  Programmet opdateres løbende på vor hjemmeside
www.blistrup-graested-folkedansere.dk