Sæsonprogram 2018 - 2019                        

Læs mere om kommende arrangementer i Medlemsbladet
"Sving egen"

2018  
Tirsdag d.18.12. Juleafslutning
2019  
Tirsdag d. 8.1. Første danseaften i det nye år
Tirsdag d. 29.1. Generalforsamling. Vi danser den første time.
Husk kaffe/te og lidt mundgodt med.
Tirsdag d. 26.3. Sæsonafslutning
  Udflugt? Skovtur? Høstfest?
Programmet er foreløbigt
Ændringer i programmet vil løbende blive bekendtgjort.