Sæsonprogram 2021 - 2022

Læs mere om kommende arrangementer i Medlemsbladet
"Sving egen"

2021

Tirsdag d. 14.09. Forsæson begynder kl. 19.30 - 21.00
Gratis dans 3 tirsdage  i september
Tirsdag d. 05.10. Sæsonen begynder
Kontingent for hele sæsonen kr. 600,00
Tirsdag. 12.10. Generalforsamling 2021
Lørdag d. 23.10.

Jubilæumsfest - kun for medlemmer

Tirsdag d. 26.10. Hyggeaften. - Foredrag om skibet forlis.
Hans Hedtofts forlis
Lørdag d. 30.10. Jubilæumslegestue
Tirsdag d. 14.12. Juleafslutning
Jule hygge med luciadrik, julebanko m.v.
Pris kr. 50,00 - Dans den første time
2020

 

Tirsdag d. 04.01. Første danseaften i det nye år.
Tirsdag d. 25.01. Generalforsamling. Vi danser den første time.
Husk kaffe/te og lidt mundgodt
Tirsdag d. 29.03. Sæsonafslutning
  Programmet opdateres løbende på vor hjemmeside
www.blistrup-graested-folkedansere.dk