Den nye cykel-/gangsæson starter tirsdag den 16. april kl. 18.30 på Maglegærdet 13. Efter en god tur planlægges de følgende ture, så husk at tage kalenderen med.
Venlig hilsen    
Formand Carl Aage
 

Fra starten af april 2009 er stavgang (med eller uden stave) fortsat optaget som aktivitet sideløbende med cykling med samme starttid, møde- og slutsted.     
Klubben har ingen nedskrevne love, den ledes suverænt af en formand, der selv bestemmer, hvor længe han/hun vil være formand og som i øvrigt selv udpeger sin efterfølger.
MOTIONSKLUBBENS OPSTART
Vinteren 1996/97 var der nogle af foreningens medlemmer, der sideløbende med folkedansen, også begyndte at dyrke motion i et motionscenter, styrketræning i store maskiner, vægtstænger m.m. Denne træning fortsatte til foråret 1999.
I foråret 1999 valgte man i stedet at bruge sommeren til træning, når folkedansen lå stille. Det blev bestemt, at træningen skulle foregå ved cykling. Onsdag den 12. maj 1999 gik starten til første træningstur. Mødestedet var ved Brugsen i Blistrup og turen på ca. 17 km blev gennemført i regnvejr og kulde og for de flestes vedkommende på cykler af ældre årgang og uden gear.
Cykelklubben har siden da udviklet sig og der køres nu hver tirsdag aften i perioden fra april til sidst i august, dog med 3 ugers ferie i juli. Turene er på max. 30 km. Turene planlægges på skift af deltagerne. Der startes og sluttes hos turlæggeren. "Eftercykling" er efterhånden blevet en fast afslutning på træningsturene.