Fra starten af april 2009 er stavgang (med eller uden stave) fortsat optaget som aktivitet sideløbende med cykling med samme starttid, møde- og slutsted.     
Klubben har ingen nedskrevne love, den ledes suverænt af en formand, der selv bestemmer, hvor længe han/hun vil være formand og som i øvrigt selv udpeger sin efterfølger.

Cykelsæsonen 2020 er slut, i hvert fald den kørende del af den.  
Nu mangler kun vores traditionelle afslutningsfest, hvor der uddeles
diplomer og årets fighter skal kåres.

Herefter kan alle se frem til en ny sæson i april 2021. 

Venlig hilsen        
Holdleder Tove
 
Nyt fra cykel- gangholdet
Lørdag den 1. februar 2020 afholdtes den årlige cykelafslutningsfest hos Tove på Bakkebjergvej. Der var masser af dejlig mad og de fleste blev vist mere mætte end godt var, da deltagerne hver især havde medbragt en ret. Alt skulle selvfølgelig smages og det var yderst lækkert.

Årets fighter blev kåret. Det blev Leif, fordi han altid er den, der sørger for at alle er med. Han venter altid på dem, som er kommet lidt bagud. Leif er også den, der altid hjælper, hvis nogen er havareret, speciale er lapning.
Stort tillykke til Leif 
J

 Se indlægget  fra Tove i Sving Egen
 
MOTIONSKLUBBENS OPSTART

Vinteren 1996/97 var der nogle af foreningens medlemmer, der sideløbende med folkedansen, også begyndte at dyrke motion i et motionscenter, styrketræning i store maskiner, vægtstænger m.m. Denne træning fortsatte til foråret 1999.
 
I foråret 1999 valgte man i stedet at bruge sommeren til træning, når folkedansen lå stille. Det blev bestemt, at træningen skulle foregå ved cykling. Onsdag den 12. maj 1999 gik starten til første træningstur. Mødestedet var ved Brugsen i Blistrup og turen på ca. 17 km blev gennemført i regnvejr og kulde og for de flestes vedkommende på cykler af ældre årgang og uden gear.

Cykelklubben har siden da udviklet sig og der køres nu hver tirsdag aften i perioden fra april til sidst i august, dog med 3 ugers ferie i juli. Turene er på max. 30 km. Der er omkring 16 deltagere og turene planlægges på skift af deltagerne. Der startes og sluttes hos turlæggeren. "Eftercykling" er efterhånden blevet en fast afslutning på træningsturene.