Fra starten af april 2009 er stavgang (med eller uden stave) fortsat optaget som aktivitet sideløbende med cykling med samme starttid, møde- og slutsted.     
Klubben har ingen nedskrevne love, den ledes suverænt af en formand, der selv bestemmer, hvor længe han/hun vil være formand og som i øvrigt selv udpeger sin efterfølger. Det koster 250 kr. for en hel sæson.

Den nye sæson begynder tirsdag d. 16. april kl. 18.30 hos Tove

Alle der har lyst til en cykel- eller gangtur er velkomne.         

Tove Granild
Bakkebjergvej 27B
3210 Vejby
Tlf.: 72496591
E-mail: granild@gmail.com
 
Nyt fra cykel- gangholdet
Lørdag den 26. januar blev den årlige cykelfest afholdt hos Ann Lis og Erik i Græsted. Der var lækker mad, god vin og underholdning.
Årets fighter blev kåret. Det blev Susanne, som er en af de mest trofaste medlemmer af cykelholdet. I flere år har Susanne deltaget i hver eneste cykelaften. Susanne er først fra start, af og til før ruten er fortalt.
J Den lille cykel, som er pokalen, skal ligeledes minde Susanne om, at man ikke kører formanden ned. J Stort tillykke!
MOTIONSKLUBBENS OPSTART

Vinteren 1996/97 var der nogle af foreningens medlemmer, der sideløbende med folkedansen, også begyndte at dyrke motion i et motionscenter, styrketræning i store maskiner, vægtstænger m.m. Denne træning fortsatte til foråret 1999.
 

I foråret 1999 valgte man i stedet at bruge sommeren til træning, når folkedansen lå stille. Det blev bestemt, at træningen skulle foregå ved cykling. Onsdag den 12. maj 1999 gik starten til første træningstur. Mødestedet var ved Brugsen i Blistrup og turen på ca. 17 km blev gennemført i regnvejr og kulde og for de flestes vedkommende på cykler af ældre årgang og uden gear.

Cykelklubben har siden da udviklet sig og der køres nu hver tirsdag aften i perioden fra april til sidst i august, dog med 3 ugers ferie i juli. Turene er på max. 30 km. Der er omkring 16 deltagere og turene planlægges på skift af deltagerne. Der startes og sluttes hos turlæggeren. "Eftercykling" er efterhånden blevet en fast afslutning på træningsturene.