Vinteren 1996/97 var der nogle af foreningens medlemmer, der sideløbende med folkedansen, også begyndte at dyrke motion i et motionscenter, styrketræning i store maskiner, vægtstænger m.m. Denne træning fortsatte til foråret 1999.

I foråret 1999 valgte man i stedet at bruge sommeren til træning, når folkedansen lå stille. Det blev bestemt, at træningen skulle foregå ved cykling. Onsdag den 12. maj 1999 gik starten til første træningstur. Mødestedet var ved Brugsen i Blistrup og turen på ca. 17 km blev gennemført i regnvejr og kulde og for de flestes vedkommende på cykler af ældre årgang og uden gear.

Cykelklubben har siden da udviklet sig og der køres nu hver tirsdag aften i perioden fra 1. april til sidst i august, dog med 3 ugers ferie i juli. Turene er på max. 30 km. Der er 18-20 deltagere og turene planlægges på skift af deltagerne, og der startes og sluttes hos turlæggeren. "Eftercykling" er efterhånden blevet en fast afslutning på træningsturene.
        
                                        
Fra starten af den nye sæson 1. april 2009 er stavgang (med eller uden stave) forsat optaget som aktivitet sideløbende med cykling med samme starttid, møde- og slutsted.     
Klubben har ingen nedskrevne love, den ledes suverænt af en formand, der selv bestemmer, hvor længe han/hun vil være formand og som i øvrigt selv udpeger sin efterfølger. Det koster 250 kr. for en hel sæson.

Nyt fra cykel/gangholdet.
Lørdag d. 10/2-2018 blev den årlige cykelfest afholdt hos Annette og Carl Aage.
Som noget nyt blev årets fighter kåret. Det blev Ann Lis, som har udmærket sig ved sit gå på mod og fighterånd. Hvilket har resulteret i, at vi nu tit ser hende forrest i feltet - godt hjulpet af en ny cykel.

Den nye sæson begynder tirsdag d. 10. april kl.19
hos Annette og Carl Aage. Maglehøjvej 17, Rågeleje, 3230 Græsted
Meld jer til, så jeg ved hvor mange jeg skal dække op til.

Alle der har lyst til en cykel- eller gangtur er velkomne         

Annette Wittchen
Maglehøjvej 17
Rågeleje
3230 Græsted
Tlf. 21271186
mail: c.a.wittchen@mail.dk