Historie

Ifølge historien er der her på egnen danset folkedans på gårdene helt tilbage til 1925 under forskellige former og ledelse. Der har også regelmæssigt været danset folkedans i forsamlingshusene m.v. Der findes optegnelser og fotografier af opvisninger bl.a. på Græsted Kro helt tilbage til 1941-42.
 


Græsted Kro
1941-42

I 1950 bliver det mere organiseret. Knud Brøns ansættes som lærer på Blistrup skole og i 1951 startede Knud Brøns med at lede folkedans i idrætsforeningens regi.
Efter en halv snes år blev Blistrup Folkedanserforening stiftet som en selvstændig forening på en stiftende generalforsamling den 22. oktober 1961 på initiativ af Knud Brøns. Den første bestyrelse bestod af Knud Brøns, Inge Larsen og Ole Larsen og med Osvald Larsen som revisor.
Knud Brøns var den aktive indenfor foreningens start, og han ledede også dansen frem til 1969. Siden har foreningen haft skiftende ledere.
 
 
Foreningen kom fint i gang, det første år med 30 voksne og ca. 40 børn som medlemmer og allerede året efter var medlemsskaren ca. 40 voksne og 55 børn.
Medlemstallene har varieret meget, som nævnt ved starten op til 55 børn og så nogle perioder uden børnehold, indtil 1979 hvor børnedansen blev flyttet til Græsted skole.
 

 
Børneholdet 1963
 

Foreningens første musiker var Emil Petersen. Kaj Jørgensen startede den 4. oktober 1967 og han er stadig foreningens trofaste musiker og æresmedlem. Kaj Jørgensen har i perioden været bistået af Otto Plenum på violin og Rosa Funch på harmonika.

I 1963 fik foreningen sin første fane, en voksenfane, som blev skænket af Danmarkssamfundet. I 1985 blev det så børnenes tur til at få en fane skænket af Danmarkssamfundet.

I 1985 ændrede foreningen navn til Blistrup-Græsted Folkedanserforening.
 

Til opvisninger og ved andre festlige lejligheder bruger danserne en rigtig folkedanserdragt. I begyndelsen var der mange, der ikke selv havde dragt, så der blev lejet dragter rundt omkring. I 1972 startede foreningen dragtarbejde. Lillemor (Gerda Hesager) og Kirsten Nørgaard var de første, der tog på dragtkursus på Engelsholm. Disse kurser blev fulgt op i årene efter, hvorefter det egentlige dragtarbejde, hvor medlemmerne syede deres egen dragt under kyndig ledelse, blev sat i gang. Ved opvisningen i marts 1977 var de første dragter syet færdig.